ارتباط مستقیم با مدیریت

جهت برقراری تماس با نمایندگی بیمه ملت کرمان یکی از راه های زیر را برگزینید :

آدرس

آدرس دفتر امور قرداد ها و فروش بیمه ملت: کرمان - بلوارجمهوری - ابتدای هوشنگ مرادی ساختمان بیمه ملت (لطفا پیش از تشریف فرمایی هماهنگ فرمایید)

شماره های تماس

خدمات بیمه ای :3783 - 03432126870 - 03432126871
بازنشستگی کشوری :03432126872 - 03432126873

تماس از طرق واتس اپ

09367056066


درخواست صدور بیمه تکمیلی پرداخت اقساط بیمه