تماس با بیمه ملت

شماره های تماس

شماره تماس های خدمات بیمه ای
3783 -03432431113 - 03432431115

شماره تماس های بازنشستگی کشوری
03432430787 - 03432442156

پست الکترونیک

از طریق آدرس ایمیل میتوانید با شرکت طلوع افق آسایش ما مکاتبه نمایند

melat3014.kerman@gmail.com

آدرس

کرمان - میدان کوثر- جنب بانک ملت
ساختمان نی لی سا

View on Google map