مزایای پوشش های بیمه عمر ملت

بیمه عمر و تامین آتیه شرکت بیمه ملت علاوه بر اینکه برای شما ایجاد پس انداز و تشکیل سرمایه در آینده را در نظر دارد، شما را از پوشش های بیمه ای نیز برخوردار می کند.

پوشش های تکمیلی و درمانی بیمه عمر شاید در ذهن تداعی کننده بیماری، فوت و یا ناراحتی باشد ولی در اصل این گونه نبوده و یکی از مزایای مهم و اصلی این طرح پس انداز به شمار می رود.

هدف اصلی بیمه نامه عمر و تامین آتیه ملت ایجاد یک صندوق مالی و پس انداز برای بیمه شده می باشد ولی در کنار این نوع پس انداز، بیمه شده را تحت پوشش و حمایت درمان بیماری های خاص و پوشش های تکمیلی آن نیز قرار می دهد.

پوشش‌های بیمه تکمیلی ملت

برای استفاده از پوشش های تکمیلی درمان sos در بیمه عمر ملت کافی است مجموع ذخایر ریاضی شما در بیمه نامه به بیش از 2 میلیون تومان برسد.
در این حالت به طور خودکار و بدون نیاز به دریافت کارت مجزا، پوشش تکمیلی شما نیز فعال شده و شما می توانید از مزایای ویژه آن استفاده کنید.

شرایط استفاده از پوشش درمانی در بیمه عمر ملت به صورت زیر امکان پذیر می‌باشد:

شرط سنی پوشش تکمیلی بیمه عمر

تمام بیمه شده های شرکت بیمه ملت از یک روزگی تا 70 سالگی تحت حمایت این پوشش قرار می گیرند.

زمان شروع استفاده از بیمه نامه

حداقل۶ ماه از تاریخ صدور بیمه نامه گذشته باشد و اگر بیمه نامه‌ای پرداخت ماهانه دارد باید۶ ماه از اقساط ماهانه وی پرداخت شده باشد. حتی اگر از ابتدا اندوخته فرد بالای ۲ میلیون تومان باشد هم باید ۶ ماه از شروع بیمه نامه گذشته باشد.

شرط ریالی پوشش تکمیلی بیمه عمر

ارزش بازخریدی بیمه نامه عمر فرد بیمه شده پس از ماه بالاتر از ۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان باشد.

پرداخت هزینه‌های مازاد بر سهم بیمه شده

شرکت کمک رسان ایران (SOS) پوشش های درمانی بیمه عمر ملت را به صورت هزینه‌های مازاد بر سهم بیمه شده را پرداخت می‌کند.

ویژه دارندگان حساب بانکی ملت

دارندگان حساب بانکی ملت هم با توجه به میزان سپرده گذاری در این بانک کسب امتیازات لازم می توانند از پوشش بستری در بیمارستان استفاده نمایند.

فقط بستری ها و جراحی های اصلی

اعمال جراحی اصلی شامل فقط شامل قلب، مغز، اعصاب، پیوند کلیه، ریه، کبد و مغز استخوان است.

درخواست صدور بیمه تکمیلی پرداخت اقساط بیمه